Point Club Add To Cart Jquery Ajax
0 list 0 Piece   Login   or   Register    
Home Shops Rule Jobs Contact
 
  บ้านแห่งความรัก  
   
Our mission
 

"บ้านแห่งความรัก"
ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อประสานงานการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อธรรมทาน และวิทยาทานในแนวนวัตกรรม โดยเริ่มจากท่านผู้มีเมตตาธรรมต้องการมีหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ จึงได้ทำการเรียบเรียงหนังสือ "คู่มือชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม" เล่ม ๑ ขึ้นระหว่างวันเข้าอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 52 ด้วยการอธิษฐานอันแน่วแน่ที่จะจัดเรียบเรียงเนื้อหาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เป็นเจ้าภาพ และผู้รับได้รับประโยชน์สูงสุดในหนังสือเล่มนี้...
จึงมีการจัดพิมพ์ต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยมีการเปลี่ยนปกนอก และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความชัดเจนและความถูกต้องในอักษรอย่างต่อเนื่อง และยังต้องทำการพัฒนาและปรับปรุงทั้งเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งจัดทำหนังสือ "คู่มือชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม" เล่ม ๒ ในเนื้อหาที่ต่างกัน แต่เน้นความชัดเจนในการนำมาใช้ในการดำรงชีวิตมากขึ้น...ใช้ได้จริง ดีแน่นอน...กับเนื้อหา "มงคลชีวิต 38 ประการ" และตามมาด้วยหนังสือ "คู่มือชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม" เล่ม ๓ ฉบับ "หวงแหนแผ่นดินเกิด" ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวิทยาทานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นับว่าเป็นนวัตกรรมหนังสืออย่างชัดเจนในการผสมผสานเนื้อหาอย่างลงตัว และประกอบการเรียนรู้วิชาสังคมศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และศีลธรรม-จริยธรรม
"บ้านแห่งความรัก" หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่และสนับสนุนการมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง โดยการเข้าใจในการดำรง ชีวิตที่ไม่อาจจะตัดทางใดทางหนึ่งได้ และการดำรงชีวิตอย่างปกติที่มีได้ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมดุลนั้น เป็นคำตอบที่...ทุกๆ คนต่างปฏิเสธไม่ได้ว่า...ต้องไปคู่กันตราบชั่วนิรันดร....สาธุ


 Our goods
รับพิมพ์หนังสือธรรมะ
0.00 Baht
รับโบว์ชัวร์
0.00 Baht
1  
Promotion
หนังสือบทพิสูจน์ ของวิกฤตมหันตภัยธรรมชาติ จากคำทำนาย และพุทธพยากรณ์

หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า - ทำวัตรเย็น

 
Contact us

Address:  666/30 ถ.กลางเมือง ต.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel:  089-6238692
E-mail:  banhangkwamruk@gmail.com
Website:   www.banhangkwamruk.com

 

 
 
Copyright © 2011, Point Club Thailand. All Rights Reserved. | | | |